Adres korespondencyjny:

Klub Strzelecki Chojnice „LOK”  ; 89-600 Chojnice ; ul. Wysoka 3

Prezes klubu:      Jarosław Fraczek tel. 692440964 email: jaroslaw.fraczek@kschojnice.pl

Wiceprez. klubu: Karol Karnowski tel. 662815920 email: karol.karnowski@kschojnice.pl 


Konto dla wpłat na rzecz kubu oraz opłat członkowskich i za licencje zawodnicze : Bank Spółdzielczy w Chojnicach nr 27 8146 0003 0000 1111 2000 0001